Kantın Salt Akıl Dini.pdf

Kantın Salt Akıl Dini

Hüseyin Aydoğan

Aydınlanma dönemi, felsefe tarihinin önemli evrelerinden biridir. Bu dönemde filozoflar, geçmiş çağların felsefi mirasını yeniden yorumlamışlar ve insanlığın geleceğine dair çözümler sunmuşlardır. Uzun yıllar süren savaşların ardından bitap düşen Avrupa, bu durumdan kendine çıkar yol aramaya başlamıştır. Eğitimli birey, eğitimli toplum fikriyle özetlenecek Aydınlanma düşüncesi, pek çok alanda çığır açıcı düşünür ve düşünce eseri yetiştirmiştir. Din ve felsefe, hiç kuşkusuz bu alanların en başta gelenleridir. Düşünürler, insan soyunun en kadim iki meselesini, kimi zaman ayrıştırıcı, kimi zaman birleştirici bir üslupla yeniden yorumlamışlardır. Alman Aydınlanma düşüncesi ise, özellikle din ve felsefenin bütünleyici bir bakış açısıyla etüt edilmesi üzerine kuruludur. Bu minvalde Alman düşünür Immanuel Kantın (1724-1804) fikirleri, hala güncelliğini korumaktadır. Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft-Salt Aklın Sınırları İçerisinde Din (1793) adlı eseri, filozofun yaşamının son dönemlerinde kaleme aldığı bir eser olmakla birlikte, daha önceki eserlerinde yer vermediği bazı önemli hususları tartışmaya açmaktadır. İnsan doğasındaki radikal kötülük başta olmak üzere, filozof, pek çok dini meseleyi, ilk kez bu eserinde ele almaktadır. Filozof, akıl dini ile vahiy dinini buluşturmaktan ziyade bu ikisini terkip ederek aşan üçüncü bir yol arayışındadır. Böylelikle uzun yıllar dini mücadeleler altında ezilen insanlığa, onu sulha kavuşturacağı ümit edilen bir çıkar yol sunulur. Çünkü düşünür bu iki din yorumu arasında taraf tutmak yoluyla, onulmaz ihtilafın çözülemeyeceğinin bilincindedir. Sonuç olarak, dini inanışlardaki dejenerasyonu gidermeye yönelik muhtemel tecdit ve ihya teşebbüslerine, ancak onlardaki etik özün murakabesinde başvurulabileceği kuvvetle ileri sürülebilir. Bu bilgilerden hareketle eserin, din felsefesinin kurucu eserleri arasında olduğu da belirtilmelidir. (Tanıtım Bülteninden)

M. Ö. 6. asırda filozof Thales'le başlayan Yunan Felsefesi ile dinin ilişkisi çift yönlü ... lendiren Kant'ın din ve dinin felsefeyle ilişkisi karşısındaki tutumudur. Kant salt teorik akıl eleştirisinde kendine göre bilginin iki p...

9.64 MB Dosya boyutu
9786054239962 ISBN
Gratis FİYAT

Teknoloji

PC e Mac

E-Kitabı indirdikten hemen sonra tarayıcınızda "Şimdi Oku" aracılığıyla veya ücretsiz Adobe Digital Editions okuma yazılımıyla okuyun.

iOS & Android

Tabletler ve akıllı telefonlar için: ücretsiz tolino okuyucu uygulamamız

eBook Reader

EKitabı doğrudan www.addisonjeans.com.au mağazasındaki okuyucuya indirin veya ücretsiz Sony READER FOR PC / Mac veya Adobe Digital Editions yazılımıyla aktarın.

Reader

Otomatik senkronizasyondan sonra, okuyucuda e-Kitapları açın veya ücretsiz Adobe Digital Editions yazılımını kullanarak tolino cihazınıza manuel olarak aktarın.

Güncel Notlar

avatar
ACAR YALÇIN

... geliştirdiği gerekçesiyle Amerikalı iktisatçı Vernon L. Smith'in Nobel ekonomi ödülü ile onurlandırılmasının ardından iktisatta deneysel ... Kant'ın Salt Akıl Dini. Marx'ın toplum, ekonomi ve siyaset hakkındaki teorileri bir bütün olarak Marksizim insan toplumlarının sınıf savaşımı üretimi kontrol eden ... Kant'ın Salt Akıl Dini.

avatar
KORKMAZ YAVUZ

Kant‟ın düşüncesinde özgürlük ve ahlakilik birbirinden ayrılamaz kavramları oluşturur ve iradi özgürlük, saf aklın ahlak yasasının emrine uymasından ibarettir. Ahlakiliğin gerçekleşmesi için sadece salt akıl kaynak olması gerektiğini savunur. Aslında Hegel, Kant’ın ödev etiğinin, yani ödevin akla dayandığı ve akıl temelli olduğu tezini kabul etmektedir. Ancak Kant’ın salt pratik akıl yürütmeye dayandırdığı ve son çözümlemede ödevlerimizin ne olduğunu hiçbir şekilde söylemeyip, içeriksiz ve evrensel etik yasalarının sadece bir

avatar
DOĞAN KARA

Kant’ın Salt Akıl Dini [Hüseyin Aydogan] on Amazon.com. *FREE* shipping on qualifying offers. Kant’ın Salt Akıl Dini Kant’ın bu soruya verdiği cevap “Ödev Ahlakı” adıyla felsefede çok büyük bir yere sahiptir. Bir davranış yapılmadan önce o davranışın yapılış amacı (niyeti) önemlidir. Buradaki niyet sadece ödeve uygun olarak, amacı kendisi için olan salt iyiyi (niyeti) gerçekleştirmektir. Salt iyi, akla ve yasaya uygun olandır.

avatar
ÖZTÜRK ÖZDEMİR

Immanuel Kant’ın İman AnlayışıKutsal Kitap arasında sadece bir uyumun değil bir birliğin de olduğu görülecektir.Bu nedenle bunlardan birini takip eden diğerine ulaşabilecektir”. 6418. yüzyıl aydınlanma felsefesi kilisenin temsil ettiği akıl ilesorgulanmaksızın, iman ile kabul edilmesi gereken dini anlayış yerine ... Akıl İdeleri Ben (Ruh) ... Din Eleştirisi: Salt Aklın Sınırları İçinde Din Prusya Yönetimiyle Çatışma ... Kant’ın yapıtlarından ve Kant felsefesi üstüne yazılmış ki-taplardan yapılan çevirilerde son yıllarda önemli bir artış ol-duğu görülmektedir. Ancak, Kant’ın üç temel “Eleştiri”sinden

avatar
ÇELİK YILDIRIM

Tarihsel süreçte filozofların din-felsefe ilişkisine dair geliştirdikleri görüşleri bilir. 2: 1539522: Kant'ın Salt Aklın Sınırları Dahilinde Din adlı eserinde geliştirdiği Akıl kavramı yaklaşımını çözümler. Kant’ın Salt Akıl Dini. DİVAN KİTAP, Yazar: Hüseyin Aydoğan, Hüseyin Aydoğan. Liste Fiyatı: 35,00. Kitapyurdu Fiyatı: 28,44 % 19 Sepetinizde 24 Saatte Kargoda. Sepete Ekle. …