Afif Efendi ve Divanı.pdf

Afif Efendi ve Divanı

Bilge Kaya

Hayatı hakkında yeterince bilgi sahibi olmadığımız Salih Afîf Efendi’nin Divanı, İngiltere’de British Museum Kütüphanesi kataloglarında tespit edilmiştir. Afîf, XVIII. yüzyılın hattat divan şairlerindendir.  I. Abdülhamid, III. Selim ve II. Mahmud dönemlerinde yaşamış, II. Mahmud’un tahta çıkışından dört yıl sonra 1812 yılı Ekim ayında vefat etmiştir. İstanbul’da Ayvansaray semtinde ikamet etmiş, müderrislik görevinde bulunmuştur. Nakşıbendi tarikatine mensuptur. Hayatının belli bir döneminde Ayvansaray’daki evinde inzivaya çekilmiş kitap okuyup hat yazarak vaktini geçirmiştir. Ketîbe-i gam-ı sevdâyı def’e kâfîdür Diyâr-ı vahşet ü âlâmda dü yâr-ı enîs Bulınmaz anlara sâlis sevâd-ı âlemde Birisi hüsn-i kitâbet biri kitâb-ı nefîs (Afîf Divanı, Kıt’a/1) Şair yukarıdaki şiirinde ‘Vahşet ve keder dünyasında, sevda gamının sıkıntılarından kurtulmak için hüsn-i hat ve güzel bir kitap gibi iki dostun yeterli olduğunu’ ifade etmiştir. Burada Afîf’in dünya hayatında sıkıntılar çektiğini, bunlardan kurtulmak için kitaplara ve hüsn-i hatta sığındığını anlamaktayız. Elimizde bulunan Afîf Divanı tek nüshadır ve hacimli değildir. Afîf, Sebk-i Hindi akımı ile XVII. yüzyılın önde gelen şairlerinden Nef’î ve Nâbî tesirinde çok güzel beyitler kaleme almıştır. Hattat olduğu için hattatlara ve hat terimlerine yer verdiği manzumeleri de mevcuttur. Afîf, Divanına Hazreti Muhammed için yazdığı na’t türünde altı beyitle başlamıştır. Bu beyitlerin ilk ikisi örnek olarak aşağıda verilmiştir. Habîb-i Hak kitâb-ı âleme dîbâçedür bî-şek İşâretdür buna dîbâçede zikr-i salât itmek Sevâd-ı çeşmini tahrîr-i na’ta çün fedâ eyler Miyân-ı nâsda kadr-i devât elbet olur evfer (Tanıtım Bülteninden)

Visalizade Arif Mehmed Efendi, 17.yüzyıl divan şairidir. 17. Yüzyılda Vesiletü'l İrfan adlı önemli kıyafetnamesiyle meşhur olan Niğdeli Visali'nin oğludur. Arif, devrin önemli alimlerinden Taşköprüzade Kemal Efendi'ye mülazım olmuş, Haseki Medresesinde müderrislik yapmıştır. Visalizade Arif Mehmed Efendi, 17.yüzyıl divan şairidir. 17. Yüzyılda Vesiletü’l İrfan adlı önemli kıyafetnamesiyle meşhur olan Niğdeli Visali’nin oğludur. Arif, devrin önemli alimlerinden Taşköprüzade Kemal Efendi’ye mülazım olmuş, Haseki Medresesinde müderrislik yapmıştır.

9.86 MB Dosya boyutu
9786053424161 ISBN

Teknoloji

PC e Mac

E-Kitabı indirdikten hemen sonra tarayıcınızda "Şimdi Oku" aracılığıyla veya ücretsiz Adobe Digital Editions okuma yazılımıyla okuyun.

iOS & Android

Tabletler ve akıllı telefonlar için: ücretsiz tolino okuyucu uygulamamız

eBook Reader

EKitabı doğrudan www.addisonjeans.com.au mağazasındaki okuyucuya indirin veya ücretsiz Sony READER FOR PC / Mac veya Adobe Digital Editions yazılımıyla aktarın.

Reader

Otomatik senkronizasyondan sonra, okuyucuda e-Kitapları açın veya ücretsiz Adobe Digital Editions yazılımını kullanarak tolino cihazınıza manuel olarak aktarın.

Güncel Notlar

avatar
ACAR YALÇIN

XVIII. Yüzyıl Hattat Divan Şairi İstanbul Ayvansaraylı Afif Efendi ve Divanı / Yrd. Doç. Dr. Bilg... 28,53 TL. Hemen Al. Ücretsiz Kargo. Sepete Ekle. Başarılı Satıcı. Divan Sairleri modelleri, Divan Sairleri özellikleri ve markaları en uygun ... XVIII. Yüzyıl Hattat Divan Şairi İstanbul Ayvansaraylı Afif Efendi ve Divanı / Yrd. Doç.

avatar
KORKMAZ YAVUZ

bulunan Patrik Efendi de Ermeniler bu harbde gerek silahla gerek sair suretle ... Afif Büyüktuğrul, Osmanlı Deniz Harp Tarihi ve Cumhuriyet Donanması, C. 4,. ... divanı vardır).Evkaf-ı Hümayûn müdürü ve Meclis-i Vâlâ üyesi olan Ziver Bey 1873'te ölmüştür. Tırnakçızade Raşit Efendi ve Afif Beyler'den sonra emanetler II.

avatar
DOĞAN KARA

Hayatı hakkında yeterince bilgi sahibi olmadığımız Salih Afîf Efendi'nin Divanı, İngiltere'de British Museum Kütüphanesi kataloglarında tespit edilmiştir. Afîf, XVIII. yüzyılın hattat divan şairlerindendir. 20 TL. Hayatı hakkında yeterince bilgi sahibi olmadığımız Salih Afîf Efendi'nin Divanı, İngiltere'de British Museum Kütüphanesi kataloglarında tespit edilmiştir.

avatar
ÖZTÜRK ÖZDEMİR

İbrahim Hakkı Efendi’nin samimi bir dil ve akıcı üslupla yazdığı şiirleri, onun ciddi bir ayet ve hadis bilgisine sahip olduğunu göstermektedir. Ayrıca İbrahim Hakkı Efendi’nin şiirlerinde peygamber kıssaları, astronomi, tasavvuf bilgisi ve divan şiiri mazmunları da önemli bir yer tutmaktadır. KETHUDÂZÂDE ÂRİF EFENDİ VE FELSEFÎ GÖRÜŞLERİ Kethüdazâde Arid Effendi and His Philosophical Opinions. İsmail ERDOĞAN Fırat Üniversitesi, İlahîyat Fakültesi, İslam Felsefesi Öğretim Üyesi [email protected] ÖZET Kethüdazâde Arif Efendi, 1777- 1849 yılları arasında yaşamış ve kendi döneminde meşhur

avatar
ÇELİK YILDIRIM

Sami Efendi'ye (v. 1912) ait Celî Divani bir yazı.