Hz. Ali’nin Sözlerinin Farsça ve Türkçe Manzum Tercümeleri.pdf

Hz. Ali’nin Sözlerinin Farsça ve Türkçe Manzum Tercümeleri

“İlmin Kapısı” olarak da gönüllerde yer eden Hz. Ali’nin rivayet yoluyla ulaşan sözleri, İslâm düşüncesinde olduğu kadar edebiyat geleneğinde de geniş tesirler bırakmıştır. Muhtelif rivayetlerle sonraki nesillere ulaşan, Sad Kelime ve Nesrü’l-Leʽâlî isimleriyle bir araya getirilen bu sözler, manzum ve mensur olarak ilk olarak Farsçaya daha sonra Türkçeye tercüme edilmiştir. Asırlar içinde tercüme ve şerhleriyle birlikte Hz. Ali vecizeleri oldukça geniş bir literatür meydana getirmiştir.
12. asır âlimlerinden Tabersî tarafından derlenen Nesrü’l-Leʽâlî, Hz. Ali’nin her harften ortalama on sözünü ihtiva eden bir vecize mecmuasıdır. Ahlâkî ve hikemî nitelikli sözleri ihtiva eden Nesrü’l-Leʽâlî, 14. asrın başlarından itibaren Farsçaya nazmen tercüme edilmeye başlanmıştır. Yaklaşık bir asır sonrasında ise Türkçe manzum ve mensur tercümeleri kaleme alınmıştır. Anadolu sahası klasik Türk edebiyatının kurucu isimleri arasında yer alan Hoca Mesûd, 1346da Nesrü’l-Leʽâlî’yi Tercümetü’l-Leʽâlî ve Tezkiretü’l-Meʽâlî ismiyle nazmen Farsçaya tercüme etmiştir. Yaklaşık bir buçuk asır sonrasında ise Rıhletî, Hoca Mesûd’un eserini Tercümetü’l-Leʻâlî adıyla manzum olarak Türkçeye çevirmiştir.
Hoca Mesûd’un Tercümetü’l-Leʽâlî ve Tezkiretü’l-Meʽâlî adlı eseri, Nesrü’l-Leʽâlî’nin Farsçadaki ilk tercümelerindendir. Geçen asrın başlarında Kilisli Rifat’ın ilim âlemine kısaca tanıttığı bu eser, henüz Fars edebiyatı tarihi kayıtlarına geçmemiştir. Bu eser, erken tarihli ve önemli bir metin olan Tercümetü’l-Leʽâlî ve Tezkiretü’l-Meʽâlî’yi

M. 1182) mehur Farsça eserlerinden biridir. Mütercim Reîdüddîn, bu kitapçığında Hz. Ali’nin yüz sözünü nesirle tercüme ettikten sonra o vecizelere uygun birer kıt’a da nazmetmitir. Vatvat’ın anılan eserini Türkçeye tercüme eden edebî úahsiyetlerden biri

6.16 MB Dosya boyutu
9786057683717 ISBN
Gratis FİYAT

Teknoloji

PC e Mac

E-Kitabı indirdikten hemen sonra tarayıcınızda "Şimdi Oku" aracılığıyla veya ücretsiz Adobe Digital Editions okuma yazılımıyla okuyun.

iOS & Android

Tabletler ve akıllı telefonlar için: ücretsiz tolino okuyucu uygulamamız

eBook Reader

EKitabı doğrudan www.addisonjeans.com.au mağazasındaki okuyucuya indirin veya ücretsiz Sony READER FOR PC / Mac veya Adobe Digital Editions yazılımıyla aktarın.

Reader

Otomatik senkronizasyondan sonra, okuyucuda e-Kitapları açın veya ücretsiz Adobe Digital Editions yazılımını kullanarak tolino cihazınıza manuel olarak aktarın.

Güncel Notlar

avatar
ACAR YALÇIN

Müellifi Bilinmeyen Bir Kırk Hadis Tercümesi [126] Müellifin, eserin ilk dokuz faslı için ağırlıklı olarak Yazıcıoğlu Ahmed Bîcan’ın XV. yüzyılda kaleme aldığı Envâru’l-Âıkîn adlı eserini temel kaynak almasından12 ve kendisinin yaşadığı yer hakkında İstanbul adını kullanmasından hareketle İstanbul’un fethinden sonra, XVI. asır ve sonrasında Abdullah el-Bekrî'nin Arapça Siyer'ini 1388'de Türkçeye tercüme etmiş, altı cilt hacminde bir eser meydana getirmiştir. ... Yüz Hadis Yüz Hikâye içeriğiyle olduğu kadar Türkçenin söz varlığı bakımından da yaşayan bir eserdir. Stok Kodu: ... Ali'nin Sözlerinin Farsça ve Türkçe Manzum Tercümeleri.

avatar
KORKMAZ YAVUZ

22.86 TL. "İlmin Kapısı" olarak da gönüllerde yer eden Hz. Ali'nin rivayet yoluyla ulaşan sözleri, İslâm düşüncesinde olduğu kadar edebiyat geleneğinde de geniş tesirler bırakmıştır. Türkçe olarak yayınlanmıştır , Farsça ve Arapça karşılğı ile. Hz. Ali'ye Ait Yüz Sözün Manzum Bir Tercümesi.

avatar
DOĞAN KARA

Manzum tercümeler özelinde akâid ilmine dair eserler, ayet ve sure mealleri, Cezerî’nin Mukaddime adlı tecvîd eserinin tercümeleri, 40 hadisin tercüme ve şerhleri, fıkha dair örneğin Vikâye’nin Devletoğlu Yusuf tarafından yapılan manzûm tercümesi bu olguya örnek olabilecek cinstendir. Molla Cami'nin Kırk Hadis Tercümesi Arapça, Farsça ve Türkçe'de “kırk hadis” diye anılan ve 8. yüzyıldan itibaren çeşitli örnekleriyle ilmi ve edebi bir tür ola

avatar
ÖZTÜRK ÖZDEMİR

Bozuk bir Türkçe ile kaleme alınan bu risâle edebî değerden uzaktır. 960 (1553) tarihli Melâmî Dede Tercümesi yirmi sayfa hacminde ve nazım-nesir karışık olup yazarının adı Abdülkerim Hüseynî’dir. Fuzûlî’nin Molla Câmî’den çevirdiği Tercüme-i Hadîs-i Erbaîn Türkçe tercümelerin en …

avatar
ÇELİK YILDIRIM

Büyüyen Ay Yayınları. 28,00TL 22,40TL. Sepete Ekle. %20. Hz. Ali'nin Sözlerinin Farsça ve Türkçe Manzum Tercümeleri · Turgay Şafak · Büyüyen Ay Yayınları.